• DI
  • haN
  • uv
  • 3D
  • GX

Kompaniýa hakda

“Jinan Zhancheng Automation Equipment Co., Ltd” 2013-nji ýylda esaslandyryldy. Içerki we Europeanewropanyň iň täze tehnologiýasyny birleşdirip, belli hünärmen lazer kärhanalarynyň tehniki we dolandyryş işgärlerini ýygnady.
Lazer bellik maşynynyň, lazer kebşirleýiş maşynynyň, lazer kesiji maşynyň we ş.m. iň soňky intellektual eýeçilik hukuklaryny ösdürdik .. Enjamlarymyz owadan görnüş, durnukly öndürijilik, uzak ömür, ýokary gaýtadan işlemek takyklygy, bäsdeşlik bahasy ýaly aýratynlyklara eýe.Häzirki wagta çenli kompaniýamyz ýurtda öňdebaryjy derejedäki ýyllyk satuwyň 50% -den gowragyny gazandy.

Has giňişleýin gör

Täze önümler